Dlaczego IBiRTM?

ib_logo3Turystykę medyczną traktujemy jako podróżowanie poza miejsce swojego zamieszkania (głównie poza granice własnego kraju) w celu konsumpcji usług medycznych wraz z pakietem turystycznym oferowanym w danej destynacji. Odpowiednio zarządzana jest szansą na rozwój nie tylko podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w obsługę turystów korzystających z usług zdrowotnych, ale całego regionu. Przyczynia się do rozwoju turystyki i kreowania pozytywnego wizerunku miejsca jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestorów, mieszkańców i turystów.

Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej ma na celu integrację środowiska związanego z  rynkiem turystyki medycznej oraz zdobywanie i propagowanie rzetelnej wiedzy ukierunkowanej na praktyczne rozwiązania w tym obszarze.

Jesteśmy instytucją powołaną z przekonania tworzących go osób, że kiedy łączy nas wspólny cel, razem możemy zdziałać więcej i lepiej.


Aktualności 

Nowe wydawnictwo naukowe na dotyczące tematyki turystyki zdrowotnej (XII 2016)

Studia Periegetica (wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania) wydały zeszyt naukowy zatytułowany „Looking for Health, Fitness and Beauty” pod redakcją Adriana Lubowiecki-Vikuk. Numer zawiera angielskojęzyczne artykuły autorów z Polski oraz innych państw Europy. Wydanie papierowe jest płatne, numer w PDF jest dostępny tutaj.

Wsparcie POT w pozyskiwaniu pacjentów z zagranicy (2016 – 2020)

Obecnie Instytut we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną przeprowadza badania mające na celu wskazanie polskich placówek medycznych, które mają potencjał ofertowy oraz są zainteresowane wsparciem promocyjnym na wybranych rynkach zagranicznych. W przyszłym roku w związku z realizacją programu Go to Brand 3.3.3, którego operatorem w zakresie sektora usług prozdrowotnych jest POT, rozpocznie się kampania promująca Polskę jako destynację turystyki zdrowotnej na rynku pozaunijnym w 5 krajach: Rosji, Ukrainie, Norwegii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w USA. Przedstawicieli zainteresowanych podmiotów: szpitali, klinik, gabinetów, uzdrowisk, sanatoriów, obiektów medical spa prosimy o kontakt: biuro@ibirtm.pl. (XII.2016)


Nasze cele

Gromadząc wszelkie informacje dostępne zarówno w opracowaniach naukowych, książkach, artykułach, raportach jak i faktycznych danych uzyskanych od klinik oraz szpitali działajacych w branży, będziemy się starali odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań w trakcie naszej działalności:

myslacy posag1. Co dotychczas zostało napisane i opublikowane przez polskich specjalistów na temat turystyki medycznej?

2. Ilu faktycznie turystów medycznych przyjeżdża co roku do Polski?

3. Z jakich krajów przyjeżdżają najczęściej i czy możemy opisać typowego turystę, który leczy się w Polsce?

4. Ile jest wart rynek turystyki medycznej w Polsce i co można zrobić aby lepiej wykorzystać jego potencjał?