Dlaczego IBiRTM?

ib_logo3Turystykę medyczną traktujemy jako stosunkowo nowy, ale coraz bardziej rozpoznawalny biznes w Polsce. Gałąź ta ma duże możliwości dalszego rozwoju i ma szansę stać się z czasem – tak jak w innych państwach – kluczowym pniem gospodarki narodowej. Posiadamy korzystne położenie geograficzne, rozwiniętą infrastrukturę, wyszkoloną kadrę oraz wysoką rozpoznawalność jako kraju atrakcyjnego turystycznie. W związku ze zmianami demograficznymi i starzejącym się społeczeństwem turyści coraz częściej będą zainteresowani usługami prozdrowotnymi. Warto się do tego przygotować. Dlatego powstał Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej w Polsce.

Odwiedzających naszą stronę w celach poszerzenia wiedzy na temat turystyki medycznej zachęcamy do przejrzenia listy znanych nam publikacji, które dotyczą tematu lub śledzenia naszych aktualnych wpisów na blogu turystyka-medyczna.com.

Odwiedzających, którzy szukają konkrentych porad mogących pomóc im w budowaniu strategii dla działań biznesowych mających na celu pozyskiwanie pacjentów zagranicznych, zachęcamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas usługami badawczymi i rozwojowymi.

Chcących dowiedzieć się czegoś więcej o dotychczasowej działalności organizacji zapraszamy tutaj.


Aktualności 

IBiRTM realizuje badania przygotowujące do wsparcia promocji polskich placówek medycznych na rynkach zagranicznych  (IV.2019 r.)

Celem krótkiej ankiety jest identyfikacja placówek, które działają na rynkach zagranicznych z powodzeniem oraz tych, które stawiają pierwsze kroki i chcą się w tym kierunku rozwijać.

Planowane są w najbliższej przyszłości działania administracji publicznej (np.: MSZ, MSiT, POT, PAIH) wspomagające promocję zagraniczną w celu zwiększenia znajomości polskich usług zdrowotnych.

W tym celu potrzebujemy jednak wiedzy na temat obecnej liczby pozyskiwanych pacjentów zagranicznych, jak i informacji o woli Państwa placówek do rozwoju w tym kierunku.

Placówki zainteresowane, które nie otrzymały ankiety emailem proszone są o kontakt na adres: biuro@ibirtm.plPolecamy uwadze

nasze ostatnie opracowanie diagnozujące polskie placówki medyczne, które już z sukcesem obsługują pacjentów zagranicznych oraz te, które wykazują duży potencjał w tym zakresie. Powstała diagnoza została oparta na założeniu, że aby analiza turystyki medycznej była przydatna dla poszczególnych placówek medycznych – należy uwzględnić podział na regiony Polski, z uwzględnieniem rynków emisyjnych, z których głównie przybywają turyści na dany teren oraz przyjmując że zapotrzebowanie na określone produkty wynika po części z obowiązującego systemu opieki zdrowotnej (i jego deficytów) na rynkach emisyjnych„. To cytat ze wstępu przedstawiającego najważniejsze założenia dokumentu opracowanego przez Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej we współpracy i z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej. Cały wstęp tutaj, bezpośrednio dokumentu do pobrania na stronie POTu – tutaj.