Badania i Rozwój

Czym dokładnie się zajmujemy i co w związku z tym oferujemy?

Działalność badawczo – szkoleniowa

W ramach działalności mającej poszerzyć wiedzę na temat turystyki medycznej jako osoby skupione w Instytucie:

  • piszemy i publikujemy o turystyce medycznej, www.turystyka-medyczna.com,
  • badamy oraz analizujemy trendy krajowe i światowe, publikacje naukowe,
  • kreujemy koncepcje, a wnioski raportujemy, najnowsze opracowanie,
  • wypowiadamy się publicznie o turystyce medycznej,
  • oferujemy szkolenia z zakresu pozyskiwania i obsługi pacjentów zagranicznych

Zainteresowanym współpracą podmiotom samorządowym, instytucjonalnym bądź prywatnym oferujemy wsparcie w przygotowaniu specjalistycznych  analiz i opracowań rynkowych, strategii rozwojowych i raportów poglądowych.

Tutaj można się zapoznać z już ukończonymi projektami.

Działalność rozwojowa

Opierając się na zdobywanej wiedzy naukowej oraz doświadczeniu biznesowym oferujemy również wsparcie w projektach komercyjnych. Jest to oferta skierowana głównie do placówek medycznych, które chciałby zaistnieć na rynku turystyki medycznej lub zwiększyć w nim swój udział. W związku tym oferujemy:

  • wybór docelowych rynków zagranicznych oraz opracowanie harmonogramu prac,
  • wdrożenie marketingu zagranicznego,
  • przygotowanie procesu obsługi pacjenta zagranicznego,
  • dostosowanie systemów placówki do obsługi pacjenta zagranicznego,
  • wsparcie w aktywnym pozyskiwaniu pacjentów zagranicznych na wybranych rynkach zagranicznych.

Doświadczenie poszczególnych osób z zespołu zdobywane jest w ramach prowadzonej równocześnie działalności komercyjnej w firmach www.whatifyouhirearek.com oraz www.blueprogress.eu.