O Instytucie

ib_logo3Turystykę medyczną traktujemy jako podróżowanie poza miejsce swojego zamieszkania (głównie poza granice własnego kraju) w celu konsumpcji usług medycznych wraz z pakietem turystycznym oferowanym w danej destynacji. Odpowiednio zarządzana jest szansą na rozwój nie tylko podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w obsługę turystów korzystających z usług zdrowotnych, ale całego regionu. Przyczynia się do rozwoju turystyki i kreowania pozytywnego wizerunku miejsca jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestorów, mieszkańców i turystów.

Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej ma na celu integrację środowiska związanego z  rynkiem turystyki medycznej oraz zdobywanie i propagowanie rzetelnej wiedzy ukierunkowanej na praktyczne rozwiązania w tym obszarze.

Jesteśmy instytucją powołaną z przekonania tworzących go osób, że kiedy łączy nas wspólny cel, razem możemy zdziałać więcej i lepiej.


Nasze cele

Gromadząc wszelkie informacje dostępne zarówno w opracowaniach naukowych, książkach, artykułach, raportach jak i faktycznych danych uzyskanych od klinik oraz szpitali działajacych w branży, będziemy się starali odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań w trakcie naszej działalności:

myslacy posag1. Co dotychczas zostało napisane i opublikowane przez polskich specjalistów na temat turystyki medycznej?

2. Ilu faktycznie turystów medycznych przyjeżdża co roku do Polski?

3. Z jakich krajów przyjeżdżają najczęściej i czy możemy opisać typowego turystę, który leczy się w Polsce?

4. Ile jest wart rynek turystyki medycznej w Polsce i co można zrobić aby lepiej wykorzystać jego potencjał? 

 

 

 

 


Najważniejsze momenty w historii Instytut


2017


Jak na razie …..

Publikacje

 • artykuł dr Anny Białk-Wolf, Tourism tertiary education and research in Poland, który ukazał się w  European Journal of Tourism Research. (III)
 • artykuł i redakcja książki „Medizintourismum” prof. Frank-Michael Kirsch – pierwsza na rynku niemieckim, poświęcona turystyce medycznej zawierająca również wspólny artykuł prof. Kirch oraz dr Anny Białk-Wolf. (I)


2016


Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną

Nawiązanie współpracy z POTem w zakresie doradztwa, co zaowocowało:

 • przygotowanie opracowania „Analizy podaży turystyki zdrowotnej w Polsce”. Ogólne o raporcie można przeczytać tutaj, a cały dokument dostępny jest na stronie pot.gov.pl. (XII)
 • wsparciem merytorycznym oraz  promocyjnym podczas zorganizowanego przez POT cyklu sesji warsztatowych przybliżających przedsiębiorstwom zasady i możliwości wynikające z programu dotacji promocji usług prozdrowotnych (Go to Brand 3.3.3). Spotkania obywały się od czerwca do lipca w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku, (VI/VII)
 • przygotowaniem ekspertyz dotyczących programu promocji usług prozdrowotnych. (V)

Wystąpienia publiczne

W ciągu roku wystąpiliśmy z prezentacjami na następujących konferencjach:

 • „Podstawowe zagadnienia związane z turystyką medyczną oraz wybrane modele jej organizacji w krajach UE. Możliwości implementacji w Polsce” – Mariusz Arent  – I Forum Turystyki Zdrowotnej – Nałęczów, (18 XI)
 • „Współpraca w budowaniu wizerunku destynacji regionalnej jako kluczowy element sukcesu na rynku turystyki medycznej” – Arek Buziewicz – I Kongres Turystyki Medycznej – Kraków, (13 X)
 • Wybrane modele organizacji turystyki medycznej w krajach UE – możliwości implementacji w Polsce” – dr Anna Białk-Wolf, Mariusz Arent – I Kongres Turystyki Medycznej  – Kraków, (13 X)
 • „Turystyka medyczna – nowe wyzwania, systemowe możliwości pozyskiwania pacjentów na rynku niemieckim i rosyjskim” – dr Anna Białk-Wolf, Mariusz Arent – VI Śląskie Targi Medyczne, (23 IX)
 • „Prezentacja wyników badań na regionem zdrowia w Bawarii i woj. pomorskim” – dr Anna Białk-Wolf – Summerschool 2016 – Katolicki Uniwersytet Inglostadt-Eichstaett, (22 VII)
 • „Najważniejsze wyzwania związane z turystyką medyczną” – dr Anna Białk-Wolf – Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdańsk,  (VI)
 • „Specyfika promocji usług prozdrowotnych na określonych rynkach zagranicznych” – Mariusz Arent, Arek Buziewicz – Gdańsk, Poznań, Wrocław, Warszawa, Kraków, (VI/VII)
 •  

Publikacje

 • artykuł współautorstwa dr Anny Białk-Wolf „Awareness of Health Issues in the Pomeranian Region as Precondition for Developing the Health Region” opublikowany w Studia Periegetica nr 2(16)/2016 pod redakcją Adriana Lubowieckiego-Vikuk,
 • artykuły (3) w Magazynie Gdańskim autorstwa dr Anny Białk-Wolf: (Śladami turystyki medycznej na ITB,  Medizin Tourismus in Pommern – lokale Ausprägung eines weltweiten Trends, Holistycznie o zdrowiu (z M. Arent)),
 • artykuł dr Anny Białk-Wolf, Region Zdrowia Fryburg, – Menedżer Zdrowia nr 2/2016,
 • opinia na temat rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – wspólny głos Instytut oraz Partnerów (tekst),
 • teksty (w sumie 14) na blogu turystyka-medyczna.com,

 Obecność w mediach

 • wypowiedź w materiale dla telewizji TVP3, który powstał po I Forum Turystyki Zdrowotnej w Nałęczowie, (XI)

 • (link do całego materiału)
 • wywiad z Mariuszem Arent dotyczący programu promocji usług prozdrowotnych, który ukazał w Dzienniku Turystycznym (III)
 • wzmianki w portalach

Porozumienia o współpracę

Podpisanie porozumień o współpracy z 10 różnymi instytucjami naukowymi i biznesowymi z Polski oraz Europy. Pełna lista partnerskich organizacji znajduje się tutaj.


2015


Badania

Rozpoczęcie badania klastrów polskich zajmujących się tematykę turystyki medycznej. Lista zbadanych klastrów dostępna jest tutaj. (XI)

Powstanie

Rejestracja Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jako stowarzyszenia zwykłego. Inicjatorami powstania Instytut byli: Arent Mariusz, Białk-Wolf Anna, Buziewicz Adrian, Lubowiecki-Vikuk Adrian, Rab-Przybyłowicz Jolanta. (5.X)