Zespół

Członkostwo Honorowe

Prof. Dr. Frank-Michael Kirsch  FMK

Prof. posiada 35 letnie doświadczenie akademickie w Niemczech oraz w Szwecji. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych są różnice kulturowe społeczeństw, ich wizerunki oraz stereotypy narodowe. Prowadził szczegółowe badania nad procesem przekształcania kultury Niemiec Wschodnich po upadku Muru Berlińskiego. Jest ekspertem na polu międzynarodowej turystyki medycznej, a zwłaszcza jej specyfiki w Niemczech oraz w Szwecji. Jego ostatnie zainteresowania dotyczą zdrowotnej turystyki transgranicznej w Niemczech i Szwecji.

Lista jego publikacji zawiera 130 pozycji: książki, artykuły, prezentacje konferencyjne oraz recenzje. W Uniwersytecie Södertörn przewodził programowi „Język Kultura Rynek” skupiającemu 400 studentów oraz 50 wykładowców (2000-2004). Jego szerokie zainteresowanie badawcze obejmujące trzy dyscypliny naukowe oraz udane przewodnictwo w projektach badawczych prowadzonych na Uniwersytecie Greifswald i Uniwersytecie Södertörn wykorzystuje w aktywnej międzynarodowej działalności naukowej.

Aktualnie prof. Kirsch realizuje działania w ramach projektu „Pacjenci spoza zagranicy. Wyzwania stojące przed szwedzką ochroną zdrowia w związku z turystyką medyczną” finansowanym przez Szwedzką Fundację Wiedzy. W projekcie uczestniczą badacze medycznych podróży transgranicznych oraz dziewięć szwedzkich firm, które zajmują się turystyką medyczną.

Bezpośredni kontakt: frankmichaelk@gmail.com

 

Zespół operacyjny


Dr Anna Białk-Wolf 

Pełni funkcję Prezeski Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła jako pilot i przewodnik turystyczny. Rozprawę doktorską dotyczącą innowacyjności usług medycznych obroniła na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu (Niemcy) w Katedrze Marketingu i Zarządzania Służbą Zdrowia. Obecnie jest pracownikiem Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Ostatnio odbyła staż naukowy na Katolickim Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt.

Autorka licznych publikacji z zakresu turystyki. Od 2009 roku analizuje zjawiska związane z turystyką medyczną w Polsce i na świecie.

Więcej na linkedin

Bezpośredni kontakt: bialk@ibirtm.pl


Mariusz Arent 

Z wykształcenia jest prawnikiem, socjologiem i mediatorem. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi zajęcia z turystyki zdrowotnej w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku Turystyka i Rekreacja. 

Jako reformator i strateg zmian z powołania chce wspierać rozwój turystyki medycznej w Polsce. Współtworzy portal turystyka-medyczna.com  i Instytut bo w obecnych czasach tylko współpracując i działając zespołowo można osiągać znaczące postępy.

Zawodowo rozwija własną działalność biznesową związaną z turystyką medyczną. Od 3 lat w ramach agencji Blue Progress pozyskuje pacjentów z zagranicy. Obecnie firma działa na rynkach: rosyjskim oraz niemieckim.

W wolnych chwilach oddaje się fizyce kwantowej, planszowym grom strategicznym,  badaniu świadomości i innej przyjemności. 

Więcej na linkedin

Bezpośredni kontakt: arent@ibirtm.pl


Arek Buziewicz

Zdobywał doświadczenie i wiedzę praktyczną przy współpracy z zagranicznymi pacjentami wyjeżdżającymi na leczenie do Polski oraz instytucjami i organami opiniotwórczymi za granicą. Prowadził również gabinet stomatologiczny w Wielkiej Brytanii, a obecnie jest współwłaścicielem Dentim Clinic w Katowicach, gdzie codziennie pracuje z pacjentami zagranicznymi.

Był doradcą Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej (Polish Association of Medical Tourism). Samodzielnie stworzył blog edukacyjny www.turystyka-medyczna.com i jest nadal jednym z jego współautorów.

Od 2008 roku zrealizował szereg projektów związanych z turystyką medyczną, z pośród których należy wymienić: pozyskiwanie pacjentów zagranicznych dla polskiej kliniki stomatologicznej w Krakowie; stworzenie i prowadzenie zagranicznego punktu konsultacyjnego; modernizacja dotychczasowych działań polskich placówek medycznych.

Więcej na linkedin

Bezpośredni kontakt: buziewicz@ibirtm.pl