Bułgarskie Min. Turystyki o polskiej turystyce medycznej, dane Instytutu

Share

W 2019 r. roku w Bułgarii tamtejsze Ministerstwo Turystyki opracowało raport zatytułowany „Turystyka zdrowotna – analiza produktów”.  Raport zawiera charakterystykę krajowego potencjału w poszczególnych podkategoriach turystyki zdrowotnej wraz z analizą sytuacji w krajach konkurujących, w tym w Polsce. 

Z pobieżnej lektury widać, że dokument zawiera szerokie spojrzenie na tematykę. Omawiana jest specyfika poszczególnych produktów, ale także aspekty etyczne, ekonomiczne i generalne perspektywy rozwoju tej gałęzi turystyki. Pogłębiona lektura dokumentu była niemożliwa ze względu na barierę językową, także trudno przytoczyć wnioski analizy. Wydaje się, że jest to dokument przygotowujący działania rządowe mające wspierać rozwój turystyki zdrowotnej w Bułgarii.

Fragment o Polsce zawarty jest aż na 6 stronach (od 226 do 232). Omówione są podejmowane przez nasz kraj działania promocyjne, zwłaszcza projekty realizowane w ostatnich latach przez Polską Organizację Turystyczną. Na poziomie miejskim mowa jest o aktywności Krakowa. W dokumencie pojawiają się także informacje o Instytucie (IBiRTM). Przytaczane są nasz dane o liczbie turystów medycznych przyjeżdżających do Polski, pojawiają się odnośniki do bazy publikacji naukowych oraz organizacji współpracujących z nami. Autorzy raportu przytaczają także konkretne publikacje oraz wypowiedzi niektórych osób od lat związanych z rozwojem turystyki medycznej w Polsce: dr. Adriana Lubowieckiego-Vikuk oraz Magdaleny Rutkowskiej. Na koniec fragmentu znajdują się krótkie notki o trzech przykładowych polskich placówkach medycznych funkcjonujących na światowym rynku turystyki medycznej: Dentestetica, Carolina Medical Center oraz KCM Clinic.

Cały dokument do pobrania jest tutaj LINK (dok PDF)

Zdjęcia stron poświęcone Polsce

 

 

 

 

 

 

 

Może Cię zainteresować