Awareness of health issues in the Pomeranian region as precondition for developing the health region

Świadomość aspektów zdrowia jako warunek rozwoju regionów zdrowia Summary Health is the most desirable value in modern society and the crucial aspect of a region as a place to live…

Continue Reading Awareness of health issues in the Pomeranian region as precondition for developing the health region

Über das Buch ”Medicinturism. Gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik”

Das Buch ”Medicinturism. Gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik” (Medizintourismus. Grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistungen in Theorie und Praxis. Möklinta: Gidlunds) ist das erste, das in Schweden zum Medizintourismus erscheint. In 10 Kapiteln…

Continue Reading Über das Buch ”Medicinturism. Gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik”

Medical tourism in Poland

Turystyka medyczna rozumiana jest tutaj jako przyjazdy pacjentów spoza Polski w celu skorzystania z zabiegów medycznych. W tym znaczeniu może być traktowana jako dodatkowe źródło pozyskiwania pacjentów komercyjnych, nawet jeśli…

Continue Reading Medical tourism in Poland

Transgraniczna opieka zdrowotna w teorii i praktyce. Nowa książka na rynku szwedzkim.

18 marca odbyła się w Sztokholmie premiera książki: „Turystyka medyczna. Transgraniczna opieka zdrowotna w teorii i praktyce”. Wśród redaktorów tej publikacji znajduje się członek honorowy Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki…

Continue Reading Transgraniczna opieka zdrowotna w teorii i praktyce. Nowa książka na rynku szwedzkim.

Turyści medyczni w Polsce w 2016 r

Wstęp do artykułu autorstwa dr Anny Białk-Wolf oraz Mariusza Arent, który ukazał się w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych nr 1 (21) z 2018  Informacje dotyczące liczby…

Continue Reading Turyści medyczni w Polsce w 2016 r

Raport o turystyce medycznej w Turcji

Wśród państw, które zainwestowały fundusze w rozwój turystyki medycznej niezaprzeczalnie uwagę zwraca Turcja, która postawiła sobie ogromne cele w zakresie pozyskiwania planowanego dochodu z turystyki medycznej. Według planu rozwojowego w…

Continue Reading Raport o turystyce medycznej w Turcji