Meet our team

Prof. Dr. Frank-Michael Kirsch

Linkedin

(….. 09.02.2020 RIP) Prof. posiada 35 letnie doświadczenie akademickie w Niemczech oraz w Szwecji. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych są różnice kulturowe społeczeństw, ich wizerunki oraz stereotypy narodowe. Prowadził szczegółowe badania nad procesem przekształcania kultury Niemiec Wschodnich po upadku Muru Berlińskiego. Jest ekspertem na polu międzynarodowej turystyki medycznej, a zwłaszcza jej specyfiki w Niemczech oraz w Szwecji. Jego ostatnie zainteresowania dotyczą zdrowotnej turystyki transgranicznej w Niemczech i Szwecji.

Kirsch holds a PhD in Swedish literature (1980), got docent in Scandinavian literature at the Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald (1990) and holds a PhD in German from Stockholm University (1998). His publication list contains 130 books, textbooks, articles, conference papers and reviews. At Södertörn University he was leading the academic program “Language Culture Market” with 400 students and 50 teachers (2000-2004). Familiarity with three academic disciplines and successful leadership of research teams at the University of Greifswald and Södertörn University provide a basis for his active international networking across the disciplines.

Currently Kirsch is part of the research project Patients beyond Frontiers: The Challenge of Medical Tourism to Swedish Health Care, financed by the Swedish Knowledge Foundation. The project unites medical cross-border researches and nine Swedish companies who are active in medical tourism.