Poznaj nasz zespół

Prof. Dr. Frank-Michael Kirsch

Linkedin

(….. 09.02.2020 RIP) Prof. posiada 35 letnie doświadczenie akademickie w Niemczech oraz w Szwecji. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych są różnice kulturowe społeczeństw, ich wizerunki oraz stereotypy narodowe. Prowadził szczegółowe badania nad procesem przekształcania kultury Niemiec Wschodnich po upadku Muru Berlińskiego. Jest ekspertem na polu międzynarodowej turystyki medycznej, a zwłaszcza jej specyfiki w Niemczech oraz w Szwecji. Jego ostatnie zainteresowania dotyczą zdrowotnej turystyki transgranicznej w Niemczech i Szwecji.

Lista jego publikacji zawiera 130 pozycji: książki, artykuły, prezentacje konferencyjne oraz recenzje. W Uniwersytecie Södertörn przewodził programowi „Język Kultura Rynek” skupiającemu 400 studentów oraz 50 wykładowców (2000-2004). Jego szerokie zainteresowanie badawcze obejmujące trzy dyscypliny naukowe oraz udane przewodnictwo w projektach badawczych prowadzonych na Uniwersytecie Greifswald i Uniwersytecie Södertörn wykorzystuje w aktywnej międzynarodowej działalności naukowej.

Aktualnie prof. Kirsch realizuje działania w ramach projektu „Pacjenci spoza zagranicy. Wyzwania stojące przed szwedzką ochroną zdrowia w związku z turystyką medyczną” finansowanym przez Szwedzką Fundację Wiedzy. W projekcie uczestniczą badacze medycznych podróży transgranicznych oraz dziewięć szwedzkich firm, które zajmują się turystyką medyczną.