Artykuły naukowe

Białk-Wolf, A. (2010). Potencjał rozwojowy turystyki medycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 591(53):653-662.

 • Białk-Wolf, A., Pechlaner, H., Nordhorn, C., Zacher, D., Awareness of Health Issues in the Pomeranian Region as Precondition for Developing the Health Region, Studia Periegetica nr 2(16)/2016, s. 45-58.
 • Białk-Wolf, A. Frank-Michael Kirsch: Fremdsprachliche Anforderungen und interkulturelle Erfahrungen bei der Behandlung ausländischer Patienten [w:] Frank-Michael Kirsch, Jens Juszczak (red.): Medizintourismus. Erfahrungen mit einer weltweiten Wachstumsbranche. IFB Verlag Deutsche Sprache GmbH, Paderborn, 2017, s. 71-113.
 • Białk-Wolf, A. Destination Pommern. Svenska medicinturister i Polen. w: Frank-Michael Kirsch, Kjell Ljungbo, Erik Borg (red.): Medicinturism. Gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik. Möklinta: Gidlunds. S. 128-153, 2019
 • Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Wałach, K. (2016). Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju turystyki medycznej w Korei Południowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4), 119–132.
 • Bobowski, S. & Haberla, M. (2014). Cluster as an opportunity for medical tourism in Poland. Ekonomia XXI Wieku/Economics of the 21st Century 4(4):108-115.
 • Borg, Erik A; Kirsch, Frank-Michael; Åkerhielm, Renate (2007), Survivors in the Market Economy: East German companies after Transition. The Business Review, Cambridge, Vol 7, No 2, 179-188.
 • Borg, Erik A.; Kirsch, Frank-Michael; Ljungbo, Kjell (2014), Destination Schweden. Medizintourismus durch regionale Gesundheitsdienstleister. In: Jens Juszczak, Bernd Ebel (Hrsg.), Einwerbung und Betreuung internationaler Patienten. Tagungsband zur 4. Konferenz Medizintourismus der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, St. Augustin, 99-111.

 • Borek, E. (2013). Turystyka medyczna w Europie i w Polsce – stan obecny, bariery rozwoju, perspektywy i rekomendacje dotyczące rozwoju przyjazdowej turystyki medycznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie11(4):333-348. DOI: 10.4467/20842627OZ.14.033.2172
 • Borzyszkowski J., Lubowiecki-Vikuk A., Destination management organizations and health tourism visual identification in Central and Eastern Europe, “European Research Studies Journal” 2019, vol. 22(4), s. 241–261. https://doi.org/10.35808/ersj/1508.
 • Borzyszkowski J., Lubowiecki-Vikuk A., Destination management organizations and health tourism visual identification in Central and Eastern Europe, “European Research Studies Journal” 2019, vol. 22(4), s. 241–261. https://doi.org/10.35808/ersj/1508.
 • Bukowska, M. (2013). Inicjatywa klastrowa przykładem działań inteligentnej specjalizacji: klaster turystyki medycznej i uzdrowiskowej. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 12:341-353.
 • Dryglas D., Lubowiecki-Vikuk A., The attractiveness of Poland as a medical tourism destination from the perspective of German and British consumers, “Entrepreneurial Business and Economics Review” 2019, vol. 7(2), s. 45–62. https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070203.
 • Dryglas D., Lubowiecki-Vikuk A., Image of Poland as perceived by German and British medical tourists, “Tourism Review” 2019, vol. 74(4), s. 861–871.
 • Kirsch, F.M., (2017). Warum Medizintourismus? [w:] Frank-Michael Kirsch, Jens Juszczak (Hrsg.): Medizintourismus. Erfahrungen mit einer weltweiten Wachstumsbranche. IFB Verlag Deutsche Sprache GmbH, Paderborn.
 • Kirsch, Frank-Michael (2015), Chance, Muss oder Spaltpilz? Medizintourismus in Deutschland und Schweden. In: Christine Becker, Frank Thomas Grub (Hrsg.), Perspektive Nord. Beiträge zur 2. Konferenz des Netzwerks Landeskunde Nord an der Universität Stockholm 24-25/1 2014. Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 133-154.
 • Klich, J. (2012). Global medical tourism management: a needed research agenda? Advances in Management 5(1):5-7.
 • Liberska, B. (2012). Globalizacja i offshoring usług medycznych. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 10(B):129-134.
 • Lubowiecki-Vikuk A, Gnusowski M. (2016). Rola kompetencji międzykulturowych na rynku turystyki medycznej w Polsce, Hygeia Public Health, T. 51, nr 3: 255-261.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2011). Istota funkcjonowania międzynarodowych organizacji turystyki medycznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu 22:245-259.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2015). Medical tourism: a scientific view from polish researchers. Medical Tourism Magazine 34:12-15. http://www.medicaltourismmag.com/tag/adrian-p-lubowiecki-vikuk/
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2011). Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 79:125-135.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2012). Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 84:553-568.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. & Bosiacki, S. (2012). Możliwości rozwoju turystyki medycznej w Poznaniu w ujęciu podażowo-popytowym. Turystyka i Rekreacja 8:41-53.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. & Mucha, D. (2015). Perspektywy rozwoju turystyki farmaceutycznej w regionie Polski południowej. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 49:147-156.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. & Rab-Przybyłowicz, J. (2015). Uwarunkowania rozwoju turystki medycznej w regionie. Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie 3(49):263-288.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. & Rab-Przybyłowicz, J. (2015). Wybrane aspekty funkcjonowania rynku turystyki medycznej w Polsce. Folia Turistica 34:85-107.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2016). Participation in Medical Tourism versus Physical Activity of Patients after Liposuction: What are the Concerns about Health and Quality of Life? Physical Culture and Sport. Studies and Research 69(1):29-42.  https://content.sciendo.com/view/journals/pcssr/69/1/article-p29.xml
 • Lubowiecki-Vikuk A., Kurkowiak J., Medical tourism potential of Central and Eastern Europe: Attempt at classification, “CBU International Conference Proceedings” 2017, vol. 5, s. 286–293. https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/940
 • Lubowiecki-Vikuk A., Consumption of dental services: Medical tourism in CEE, “European Journal of Service Management” 2018, vol. 27/1(3), s. 135–142. https://dx.doi.org/10.18276/ejsm.2018.27/1-16.
  Lubowiecki-Vikuk A., Trendy w turystyce zdrowotnej i aktywnej, „Biuletyn KPZK PAN” 2018, nr 269, s. 9–26.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Dryglas D., Medical tourism services and medical tourism destinations in Central and Eastern Europe – the opinion of Britons and Germans, “Economic Research-Ekonomska Istrazivanja” 2019, vol. 32(1), s. 1256–1274. https://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2019.1627892.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Dryglas D., Central and Eastern Europe as a medical tourism destination: A case study of Poland, “Almatourism – Journal of Tourism, Culture and Territorial Development” 2019, vol. 10(19), s. 25–43. https://doi.org/10.6092/issn.2036-5195/8199.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Zrównoważony rozwój turystyki medycznej, „Medical Maestro Magazine” 2019, vol. 26, s. 3516–3519.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Dental services in medical tourism, “Destination Health Magazine” 2019, Winter, s. 26–29. https://destinationhealthmag.co.uk/dental-services-in-medical-tourism/.
 • https://doi.org/10.1108/TR-07-2018-0105.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Machnik A., Sustainable medical tourism: Conceptual framework, w: Good health and well-being. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, red. W. Filho, T. Wall, U. Azeiteiro, A. Azul, L. Brandli, P. Özuyar, Springer, Cham 2020, s. 1–15. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-69627-0_112-1.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Bezpieczeństwo konsumentów na rynku turystyki medycznej, w: Bezpieczeństwo konsumentów na rynkach usług finansowych i społecznych, red. R. Kasprzak, A. Lubowiecki-Vikuk, SGH, Warszawa 2020, s. 117–127.
 • Lubowiecki-Vikuk A. (2021). Postrzeganie kompozycji marketingowej w podmiotach podaży turystyki medycznej przez konsumentów. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 
 • Sánchez M., Sousa B., Veloso C., Lubowiecki-Vikuk A. (2022). Trends and Segmentation of Medical Tourism: An Approach to Reproductive Tourism. In Abreu A., Liberato D., Garcia Ojeda J.C. (Eds.), Advances in Tourism, Technology and Systems. Smart Innovation, Systems and Technologies (pp. 223–233), Vol. 293, Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1040-1_19.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Borzyszkowski J., Marczak M. (2023). Marketing of Tourism Ecosystem Services in Times of Uncertainty: Lessons from a Health Tourism Destination in Poland. In V.G. Gowreesunkar, S.W. Maingi, F.L.M. Ming’ate (Eds.), Management of Tourism Ecosystem Services in a Post Pandemic Context: Global Perspectives (pp. 301–319), Routledge, London.
 • Lubowiecki-Vikuk A. (2022). Medical Tourism Experience. In D. Buhalis (Ed.), Encyclopedia of Tourism Management and Marketing (pp. 173–176), Vol. 3, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA. https://doi.org/10.4337/9781800377486.medical.tourism.experience
 • Lubowiecki-Vikuk A. (2022). Marketing in Ukrainian Medical Tourism Enterprises: Reflection of a Visiting Scholar Involved in Bilateral Cooperation. In M. Wojtysiak-Kotlarski, P. Pietrasieński, B. Marciniak (Eds.), Entrepreneurship, Economic Development and Public Policy in the Post-Pandemic World (pp. 40–50), SGH Publishing House, Warsaw. https://doi.org/10.33119/978-83-8030-561-8.2022.
 • Łęcka, I. (2003). Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej. Prace i Studia Geograficzne 32:173-190.
 • Machnik A., Lubowiecki-Vikuk A., Innovations in medical tourism against the paradigm of sustainable development background, w: Entrepreneurship, innovation and inequality: Exploring territorial dynamics and development, red. V. Ratten, J. Àlvarez-García, M. de la Cruz del Río-Rama, Routledge, London 2020, s. 132–160. https://dx.doi.org/10.4324/9780429292583-9.
 • Main, I. (2014). Medical travels of polish female migrants in Europe. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 50(6):897-918. DOI: 10.13060/00380288.2014.50.6.147
 • Makieła, W. (2015). Innowacyjność usług medycznych a turystyka medyczna do Polski. Pielęgniarstwo Specjalistyczne 2(8):31-37.
 • Niezgoda, A. & Kowalska, K. (2015). Turystyka medyczna – istota, zakres i konsekwencje rozwoju zjawiska. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 49:126-134.
 • Panfiluk, E. (2016). Aesthetic medicine tourism – nature and scope of the services. Economics and Management 8(1):71-79,
 •  
 • Pforr, C., Locher, C., Volgger, M., Białk-Wolf, A. The nexus between medical tourism and health policy: a comparative case analysis of
  Australia, Germany, Italy and Poland,, Int. J. Tourism Policy, Vol. 10, No. 3, 2020
 • Piotrowska, D.M., Sowa, P., Pędziński, B. & Szpak, A. (2014). Transgraniczny przepływ pacjentów – proces implementacji dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej w Polsce. Hygeia Public Health 49(1):6-11.
 • Puchnarewicz, E. (2008). Turystyka medyczna jako nowe zjawisko społeczne. Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie 25:95-105.
 • Rab-Przybyłowicz, J. (2008). Uwarunkowania dla rozwoju turystyki medycznej w Szczecinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 507(24).
 • Rab-Przybyłowicz, J. (2010). Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 591(53):695-706.
 • Rab-Przybyłowicz, J. (2012). Determinanty popytowe wpływające na rozwój turystyki medycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 83:207-221.
 • Rab-Przybyłowicz, J. (2013). Rola i znaczenie informacji w procesie kreowania produktu turystyki medycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki 785(4/24):73-83.
 • Rab-Przybyłowicz, J. & Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2014). Komunikacja marketingowa na polskim rynku turystyki medycznej. Handel Wewnętrzny 3(350):113-127.
 • Rasińska, R. & Siwiński, W. (2014). Turystyka medyczna – podróże w poszukiwaniu zdrowia według opinii kobiet w wieku 40–60 lat. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 45:146-152.
 • Religioni, U. (2014). Rynek turystyki medycznej w Polsce w aspekcie regulacji prawnych. Hygeia Public Health 49(4):742-746.
 • Religioni, U. & Religioni, M. (2015). Medical tourism trends in Poland. Medical and Biological Sciences 29(2):63-67. DOI: 10.12775/MBS.2015.020
 • Stankiewicz, B. (2012). Makroekonomiczny model turystyki medycznej w Polsce – podstawowe uwarunkowania badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 245:486-496.
 • Stankiewicz, B. (2015). Globalizacja turystyki medycznej i jej implikacje. Wybrane problemy dyskusji o miejscu medical tourism w trójkącie: nauka, ochrona zdrowia, państwo. Przedsiębiorczość i Zarządzanie XVI, 4, II:11-24.
 • Stankiewicz, B. & Brelik, A. (2015). The Medical Tourism – the Fundamental Socio-Economic Problems and Conditions. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce 18:155-166. http://www.wses-zeszyty.pl/z/z3_2015.pdf