Artykuły naukowe

 • Białk-Wolf, A. (2010). Potencjał rozwojowy turystyki medycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 591(53):653-662.
 • Białk-Wolf, A., Pechlaner, H., Nordhorn, C., Zacher, D., Awareness of Health Issues in the Pomeranian Region as Precondition for Developing the Health Region, Studia Periegetica nr 2(16)/2016, s. 45-58.

 • Białk-Wolf, A. Frank-Michael Kirsch: Fremdsprachliche Anforderungen und interkulturelle Erfahrungen bei der Behandlung ausländischer Patienten [w:] Frank-Michael Kirsch, Jens Juszczak (red.): Medizintourismus. Erfahrungen mit einer weltweiten Wachstumsbranche. IFB Verlag Deutsche Sprache GmbH, Paderborn, 2017, s. 71-113.
 • Białk-Wolf, A. Destination Pommern. Svenska medicinturister i Polen. w: Frank-Michael Kirsch, Kjell Ljungbo, Erik Borg (red.): Medicinturism. Gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik. Möklinta: Gidlunds. S. 128-153, 2019

 • Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Wałach, K. (2016). Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju turystyki medycznej w Korei Południowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4), 119–132.

 • Bobowski, S. & Haberla, M. (2014). Cluster as an opportunity for medical tourism in Poland. Ekonomia XXI Wieku/Economics of the 21st Century 4(4):108-115.

 • Borg, Erik A; Kirsch, Frank-Michael; Åkerhielm, Renate (2007), Survivors in the Market Economy: East German companies after Transition. The Business Review, Cambridge, Vol 7, No 2, 179-188.
 • Borg, Erik A.; Kirsch, Frank-Michael; Ljungbo, Kjell (2014), Destination Schweden. Medizintourismus durch regionale Gesundheitsdienstleister. In: Jens Juszczak, Bernd Ebel (Hrsg.), Einwerbung und Betreuung internationaler Patienten. Tagungsband zur 4. Konferenz Medizintourismus der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, St. Augustin, 99-111.

 • Borek, E. (2013). Turystyka medyczna w Europie i w Polsce – stan obecny, bariery rozwoju, perspektywy i rekomendacje dotyczące rozwoju przyjazdowej turystyki medycznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie11(4):333-348. DOI: 10.4467/20842627OZ.14.033.2172

 • Borzyszkowski J., Lubowiecki-Vikuk A., Destination management organizations and health tourism visual identification in Central and Eastern Europe, “European Research Studies Journal” 2019, vol. 22(4), s. 241–261. https://doi.org/10.35808/ersj/1508.
 • Borzyszkowski J., Lubowiecki-Vikuk A., Destination management organizations and health tourism visual identification in Central and Eastern Europe, “European Research Studies Journal” 2019, vol. 22(4), s. 241–261. https://doi.org/10.35808/ersj/1508.

 • Bukowska, M. (2013). Inicjatywa klastrowa przykładem działań inteligentnej specjalizacji: klaster turystyki medycznej i uzdrowiskowej. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 12:341-353.

 • Dryglas D., Lubowiecki-Vikuk A., The attractiveness of Poland as a medical tourism destination from the perspective of German and British consumers, “Entrepreneurial Business and Economics Review” 2019, vol. 7(2), s. 45–62. https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070203.
 • Dryglas D., Lubowiecki-Vikuk A., Image of Poland as perceived by German and British medical tourists, “Tourism Review” 2019, vol. 74(4), s. 861–871.

 • Kirsch, F.M., (2017). Warum Medizintourismus? [w:] Frank-Michael Kirsch, Jens Juszczak (Hrsg.): Medizintourismus. Erfahrungen mit einer weltweiten Wachstumsbranche. IFB Verlag Deutsche Sprache GmbH, Paderborn.
 • Kirsch, Frank-Michael (2015), Chance, Muss oder Spaltpilz? Medizintourismus in Deutschland und Schweden. In: Christine Becker, Frank Thomas Grub (Hrsg.), Perspektive Nord. Beiträge zur 2. Konferenz des Netzwerks Landeskunde Nord an der Universität Stockholm 24-25/1 2014. Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 133-154.
 • Klich, J. (2012). Global medical tourism management: a needed research agenda? Advances in Management 5(1):5-7.

 • Liberska, B. (2012). Globalizacja i offshoring usług medycznych. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 10(B):129-134.

 • Lubowiecki-Vikuk A, Gnusowski M. (2016). Rola kompetencji międzykulturowych na rynku turystyki medycznej w Polsce, Hygeia Public Health, T. 51, nr 3: 255-261.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2011). Istota funkcjonowania międzynarodowych organizacji turystyki medycznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu 22:245-259.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2015). Medical tourism: a scientific view from polish researchers. Medical Tourism Magazine 34:12-15. http://www.medicaltourismmag.com/tag/adrian-p-lubowiecki-vikuk/
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2011). Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 79:125-135.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2012). Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 84:553-568.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. & Bosiacki, S. (2012). Możliwości rozwoju turystyki medycznej w Poznaniu w ujęciu podażowo-popytowym. Turystyka i Rekreacja 8:41-53.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. & Mucha, D. (2015). Perspektywy rozwoju turystyki farmaceutycznej w regionie Polski południowej. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 49:147-156.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. & Rab-Przybyłowicz, J. (2015). Uwarunkowania rozwoju turystki medycznej w regionie. Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie 3(49):263-288.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. & Rab-Przybyłowicz, J. (2015). Wybrane aspekty funkcjonowania rynku turystyki medycznej w Polsce. Folia Turistica 34:85-107.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2016). Participation in Medical Tourism versus Physical Activity of Patients after Liposuction: What are the Concerns about Health and Quality of Life? Physical Culture and Sport. Studies and Research 69(1):29-42.  https://content.sciendo.com/view/journals/pcssr/69/1/article-p29.xml
 • Lubowiecki-Vikuk A., Kurkowiak J., Medical tourism potential of Central and Eastern Europe: Attempt at classification, “CBU International Conference Proceedings” 2017, vol. 5, s. 286–293. https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/940
 • Lubowiecki-Vikuk A., Consumption of dental services: Medical tourism in CEE, “European Journal of Service Management” 2018, vol. 27/1(3), s. 135–142. https://dx.doi.org/10.18276/ejsm.2018.27/1-16.
  Lubowiecki-Vikuk A., Trendy w turystyce zdrowotnej i aktywnej, „Biuletyn KPZK PAN” 2018, nr 269, s. 9–26.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Dryglas D., Medical tourism services and medical tourism destinations in Central and Eastern Europe – the opinion of Britons and Germans, “Economic Research-Ekonomska Istrazivanja” 2019, vol. 32(1), s. 1256–1274. https://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2019.1627892.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Dryglas D., Central and Eastern Europe as a medical tourism destination: A case study of Poland, “Almatourism – Journal of Tourism, Culture and Territorial Development” 2019, vol. 10(19), s. 25–43. https://doi.org/10.6092/issn.2036-5195/8199.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Zrównoważony rozwój turystyki medycznej, „Medical Maestro Magazine” 2019, vol. 26, s. 3516–3519.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Dental services in medical tourism, “Destination Health Magazine” 2019, Winter, s. 26–29. https://destinationhealthmag.co.uk/dental-services-in-medical-tourism/.
 • https://doi.org/10.1108/TR-07-2018-0105.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Machnik A., Sustainable medical tourism: Conceptual framework, w: Good health and well-being. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, red. W. Filho, T. Wall, U. Azeiteiro, A. Azul, L. Brandli, P. Özuyar, Springer, Cham 2020, s. 1–15. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-69627-0_112-1.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Bezpieczeństwo konsumentów na rynku turystyki medycznej, w: Bezpieczeństwo konsumentów na rynkach usług finansowych i społecznych, red. R. Kasprzak, A. Lubowiecki-Vikuk, SGH, Warszawa 2020, s. 117–127.

 • Łęcka, I. (2003). Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej. Prace i Studia Geograficzne 32:173-190.

 • Machnik A., Lubowiecki-Vikuk A., Innovations in medical tourism against the paradigm of sustainable development background, w: Entrepreneurship, innovation and inequality: Exploring territorial dynamics and development, red. V. Ratten, J. Àlvarez-García, M. de la Cruz del Río-Rama, Routledge, London 2020, s. 132–160. https://dx.doi.org/10.4324/9780429292583-9.

 • Main, I. (2014). Medical travels of polish female migrants in Europe. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 50(6):897-918. DOI: 10.13060/00380288.2014.50.6.147

 • Makieła, W. (2015). Innowacyjność usług medycznych a turystyka medyczna do Polski. Pielęgniarstwo Specjalistyczne 2(8):31-37.

 • Niezgoda, A. & Kowalska, K. (2015). Turystyka medyczna – istota, zakres i konsekwencje rozwoju zjawiska. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 49:126-134.

 • Panfiluk, E. (2016). Aesthetic medicine tourism – nature and scope of the services. Economics and Management 8(1):71-79,

 • Pforr,
  C., Locher, C., Volgger, M., Białk-Wolf, A.
  The nexus
  between medical tourism and health policy: a comparative case
  analysis of
  Australia, Germany, Italy and Poland,, Int. J.
  Tourism Policy, Vol. 10, No. 3, 2020

 • Piotrowska, D.M., Sowa, P., Pędziński, B. & Szpak, A. (2014). Transgraniczny przepływ pacjentów – proces implementacji dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej w Polsce. Hygeia Public Health 49(1):6-11.

 • Puchnarewicz, E. (2008). Turystyka medyczna jako nowe zjawisko społeczne. Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie 25:95-105.

 • Rab-Przybyłowicz, J. (2008). Uwarunkowania dla rozwoju turystyki medycznej w Szczecinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 507(24).
 • Rab-Przybyłowicz, J. (2010). Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 591(53):695-706.
 • Rab-Przybyłowicz, J. (2012). Determinanty popytowe wpływające na rozwój turystyki medycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 83:207-221.
 • Rab-Przybyłowicz, J. (2013). Rola i znaczenie informacji w procesie kreowania produktu turystyki medycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki 785(4/24):73-83.
 • Rab-Przybyłowicz, J. & Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2014). Komunikacja marketingowa na polskim rynku turystyki medycznej. Handel Wewnętrzny 3(350):113-127.

 • Rasińska, R. & Siwiński, W. (2014). Turystyka medyczna – podróże w poszukiwaniu zdrowia według opinii kobiet w wieku 40–60 lat. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 45:146-152.

 • Religioni, U. (2014). Rynek turystyki medycznej w Polsce w aspekcie regulacji prawnych. Hygeia Public Health 49(4):742-746.
 • Religioni, U. & Religioni, M. (2015). Medical tourism trends in Poland. Medical and Biological Sciences 29(2):63-67. DOI: 10.12775/MBS.2015.020

 • Stankiewicz, B. (2012). Makroekonomiczny model turystyki medycznej w Polsce – podstawowe uwarunkowania badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 245:486-496.
 • Stankiewicz, B. (2015). Globalizacja turystyki medycznej i jej implikacje. Wybrane problemy dyskusji o miejscu medical tourism w trójkącie: nauka, ochrona zdrowia, państwo. Przedsiębiorczość i Zarządzanie XVI, 4, II:11-24.
 • Stankiewicz, B. & Brelik, A. (2015). The Medical Tourism – the Fundamental Socio-Economic Problems and Conditions. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce 18:155-166. http://www.wses-zeszyty.pl/z/z3_2015.pdf