O Instytucie

O instytucie

Turystykę medyczną traktujemy jako podróżowanie poza miejsce swojego zamieszkania (głównie poza granice własnego kraju) w celu konsumpcji usług medycznych wraz z pakietem turystycznym oferowanym w danej destynacji. Odpowiednio zarządzana jest szansą na rozwój nie tylko podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w obsługę turystów korzystających z usług zdrowotnych, ale całego regionu. Przyczynia się do rozwoju turystyki i kreowania pozytywnego wizerunku miejsca jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestorów, mieszkańców i turystów.

Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej ma na celu integrację środowiska związanego z rynkiem turystyki medycznej oraz zdobywanie i propagowanie rzetelnej wiedzy ukierunkowanej na praktyczne rozwiązania w tym obszarze.

Jesteśmy instytucją powołaną z przekonania tworzących go osób, że kiedy łączy nas wspólny cel, razem możemy zdziałać więcej i lepiej.

Instytut

Nasze cele

Gromadząc wszelkie informacje dostępne zarówno w opracowaniach naukowych, książkach, artykułach, raportach jak i faktycznych danych uzyskanych od klinik oraz szpitali działajacych w branży, będziemy się starali odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań w trakcie naszej działalności:

1. Co dotychczas zostało napisane i opublikowane przez polskich specjalistów na temat turystyki medycznej?

2. Ilu faktycznie turystów medycznych przyjeżdża co roku do Polski?

3. Z jakich krajów przyjeżdżają najczęściej i czy możemy opisać typowego turystę, który leczy się w Polsce?

4. Ile jest wart rynek turystyki medycznej w Polsce i co można zrobić aby lepiej wykorzystać jego potencjał?

Najważniejsze momenty w historii Instytutu

2018

2017

Historia

Publikacje w 2017

Publikacje artykuł dr Anny Białk-Wolf, Tourism tertiary education and research in Poland, który ukazał się w  European Journal of Tourism Research. (III) artykuł i redakcja książki

Czytaj więcej »

2016

2015

Historia

Początek i pierwsze badania

Badania Rozpoczęcie badania klastrów polskich zajmujących się tematykę turystyki medycznej. Lista zbadanych klastrów dostępna jest tutaj. (XI) Powstanie Rejestracja Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

Czytaj więcej »