Poznaj nasz zespół

Marlena Wysocka

Marlena Wysocka jest niezależnym konsultantem oraz specjalistą ds. marketingu medycznego i mediów społecznościowych.

Zajmuje się obsługą klientów sektora sprzętu medycznego oraz angażuje się w zakresie doradztwa podmiotom medycznym zajmującym się obsługą pacjentów zagranicznych. Koncentruje się na zwrocie z inwestycji związanych z koncepcjami marketingu i promocji, w tym strategiami mediów społecznościowych i ich wdrażaniem, równolegle umożliwiając swoim klientom wypracowanie koncepcji turystyki medycznej, wspierając ich wdrożenie i zapewnienie pomyślnego wykonania.

W tym kontekście dołączyła do zespołu Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej, aby dzielić się swoim doświadczeniem i wspierać działalność Instytutu.

Najnowsze referencje to między innymi Riwospine GmbH / sprzęt medyczny, Szpital św. Wojciecha / Poznań, Centrum Radioterapii Amethyst / Kraków.

Zanim zajęła się w doradztwem medycznym, pracowała jako Pierwszy Sekretarz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w dziale Promocji Handlu i Inwestycji w Johannesburgu, RPA, rozwijając powiązania biznesowe i wymianę handlowa między Afryką Południową a Polską, a także Polską i krajami Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej. W tej roli organizowała misje handlowe, wizyty biznesowe, spotkania B2B, stoiska targowe oraz promowała polski handel i możliwości inwestycyjne poprzez seminaria i konferencje, przyczyniając się tym samym do wzrostu polskiego eksportu do Afryki Subsaharyjskiej.

Karierę zawodową rozpoczęła od działalności edukacyjnej i coachingowej oraz pracy pro bono i wolontariacie. W tym zakresie zdobyła szerokie międzynarodowe doświadczenie w takich krajach jak Francja, USA i Kamerun. Te ostatnie obejmowały pomoc humanitarną i walkę z ubóstwem.

Marlena Wysocka ukończyła Wydział Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także kontynuowała podyplomowe studia filologii angielskiej. Posiada również kwalifikacje trenerskie i szkoleniowe. Jej kompetencje uzupełniają biegła znajomość języka angielskiego, francuskiego, a także rosyjskiego oraz języków afrykańskich.