Inne

Opracowania

  • Białk-Wolf, A. (2014). Turystyka medyczna. Perspektywy rozwoju w woj.pomorskim. http://www.gdansk4u.pl/uploads/TurystykaMedycznaRaport.pdf

  • Ekspertyza rynku niemieckiego w ramach projektu „Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego”, Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan, Toruń 2015.

  • Ekspertyza rynku rosyjskiego w ramach projektu „Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego”, Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan, Toruń 2015.

  • Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2014). Rozwój turystyki medycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badań wstępnych. Instytut Geografii, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Artykuły popularno-naukowe, wywiady, blogi