Poznaj nasz zespół

Zdobywał doświadczenie i wiedzę praktyczną przy współpracy z zagranicznymi pacjentami wyjeżdżającymi na leczenie do Polski oraz instytucjami i organami opiniotwórczymi za granicą. Prowadził również gabinet stomatologiczny w Wielkiej Brytanii, a obecnie jest współwłaścicielem Dentim Clinic w Katowicach, gdzie codziennie pracuje z pacjentami zagranicznymi.

Był doradcą Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej (Polish Association of Medical Tourism). Samodzielnie stworzył blog edukacyjny www.turystyka-medyczna.com i jest nadal jednym z jego współautorów.

Od 2008 roku zrealizował szereg projektów związanych z turystyką medyczną, z pośród których należy wymienić: pozyskiwanie pacjentów zagranicznych dla polskiej kliniki stomatologicznej w Krakowie; stworzenie i prowadzenie zagranicznego punktu konsultacyjnego; modernizacja dotychczasowych działań polskich placówek medycznych.