Patronat – IV Krakowski Kongres Turystyki Medycznej X.2019

Udostępnij post

Od pierwszej edycji Kongresu Urząd Miejski w Krakowie, czyli organizatorzy tego największego wydarzenia związanego z turystyką medyczną w Polsce starają się dostarczyć solidną dawkę wiedzy, aby wspomóc placówki medyczne w rozwoju tego segmentu. Każda kolejna edycja Kongresu to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz moment podsumowania najważniejszych projektów, które wydarzyły się w ciągu minionego roku i zaprezentowanie planów na kolejny.

Rozwijanie turystyki medycznej jest z jednej strony inwestycją, ale też kompleksowym obszarem, którego ekspansja związana jest z szeregiem różnorodnych działań. To właśnie one będą tworzyły główną oś programu. Ideą przewodnią tegorocznej edycji jest przedstawienie elementów systemu wspierania placówek medycznych w rozwoju turystyki medycznej.

Pierwszym obszarem wspierającym jest promocja, która w pewnym stopniu może się opierać na programach oferowanych przez różne instytucje państwowe, co będzie tematem pierwszego bloku. Swoje propozycje dla branży turystyki medycznej przedstawi w nim min. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Zważając, że każdy rynek ma swoją specyfikę, w drugiej części zostaną pokazane możliwości rozwoju turystyki medycznej na wybranych rynkach. W tym roku omawiane będą doświadczenia współpracy z rynkiem francuskim, niemieckim, arabskim oraz ukraińskim.

Turystyka medyczna rozwijać się może także dzięki nowym technologiom, co będzie tematem trzeciego bloku tematycznego.

W czwartym bloku ukazane zostaną zalety umiędzynarodowienia placówek medycznych. Zaproszeni prelegenci mają zaprezentować swoje rozwiązania i sugestie.

Wybrane zagadnienia  zostaną szczegółowo omówione podczas drugiego dnia warsztatowego.

Zapraszamy do rejestracji

Link do rejestracji na Kongres https://ktm.exposupport.pl/visitor/register

Link do oficjalnej strony Wydarzenia http://krakow.pl/?dok_id=222169

Może Cię zainteresować

Aktualności

Patronat – Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023

Już 19 października rozpocznie się 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023, nad którym sprawujemy patronat honorowy. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem „Współpraca na