наша команда

Marlena Wysocka

Marlena Wysocka jest niezależnym konsultantem oraz specjalistą ds. marketingu medycznego i mediów społecznościowych.

Zajmuje sie obsługa klientów sektora sprzętu medycznego oraz angażuje sie w zakresie doradztwa podmiotom medycznym zajmujacym sie obsluga pacjentow zagranicznych. Koncentruje sie na zwrocie z inwestycji związanych z koncepcjami marketingu i promocji, w tym strategiami mediów społecznościowych i ich wdrażaniem.

Równolegle umożliwiając swoim klientom wypracowanie koncepcji turystyki medycznej, wspierajac ich wdrożenie i zapewnienie pomyślnego wykonania.

W tym kontekście dołączyła niedawno do zespołu Instytutu Badan I Rozwoju Turystyki Medycznej, aby dzielic sie swoim doświadczeniem i wspierac dzialalnosc Instytutu.

Najnowsze referencje to między innymi Riwospine GmbH / sprzęt medyczny, Szpital św. Wojciecha / Poznań, Centrum Radioterapii Amethyst / Kraków.

Zanim zajela się w doradztwem medycznym, pracowała jako Pierwszy Sekretarz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej dziale Promocji Handlu i Inwestycji w Johannesburgu, RPA, rozwijajac powiązania biznesowe i wymiane handlowa między Afryką Południową a Polską, a także Polską i krajami Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej. W tej roli organizowała misje handlowe, wizyty biznesowe, spotkania B2B, stoiska targowe oraz promowała polski handel i możliwości inwestycyjne poprzez seminaria i konferencje, przyczyniajac się tym samym do wzrostu polskiego eksportu do Afryki Subsaharyjskiej.

Karierę zawodową rozpoczęła od działalności edukacyjnej i coachingowej oraz pracy pro bono i wolontariackiej. W tym zakresie zdobyła szerokie międzynarodowe doświadczenie w takich krajach jak Francja, USA i Kamerun. Te ostatnie obejmowały pomoc humanitarną i walkę z ubóstwem.

Marlena Wysocka ukończyła Wydzial Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także kontynuowała podyplomowe studia filologii angielskiej. Posiada rowniez kwalifikacje trenerskie i szkoleniowe. Jej kompetencje uzupełniają biegła znajomość języka angielskiego, francuskiego, a takze rosyjskiego, a nawet jezykow afrykańskich.