Koncepcja PRR a Przewodnik

Udostępnij post

Jednym z filarów istoty funkcjonowania naszego Instytutu jest łączenie nauki z biznesem. Uważamy, iż w badaniach naukowych jest olbrzymi potencjał, który może być efektywnie wykorzystywany w działaniach praktycznych, przyczyniając się do zwiększenia skuteczności i opłacalności funkcjonowania firm. Z drugiej strony to informacje od przedsiębiorców umożliwiają zarówno projektowanie potrzebnych badań jak i ich realizację.

Promowana przez nas koncepcja rozwoju turystyki medycznej określamy mianem „Produkt-Region-Rynek”. Została ona opisana i zastosowana przez zespół IBIRTM w dokumencie „Analiza podaży turystyki zdrowotnej” zrealizowanego w 2016 r. Można go pobrać tutaj. Koncepcja ta zakłada, iż z położenie danej placówki w określonym regionie i oferowane przez nią produkty implikują wybór rynku na którym może skutecznie je sprzedawać.

„Cechą charakterystyczną turystyki medycznej jest duże zróżnicowanie, zarówno jeśli chodzi o wybór destynacji, jak również jeśli chodzi o poszukiwany produkt w kontekście kraju pochodzenia turysty. 

Inaczej niż w innych formach turystyki, zapotrzebowanie na określone produkty wynika nie tyle z charakterystyki samych turystów, (których segmenty wyróżnia się w oparciu o wiek, wykształcenie, itp.) ile z charakteru systemu opieki zdrowotnej w państwie emisyjnym. Powoduje to konieczność analizy turystyki medycznej w danym państwie w kontekście kraju pochodzenia turystów tam przybywających, gdyż ten element determinuje nie tylko cele podróży (co jest uwarunkowane m.in. atrakcyjnością turystyczną, czy też dostępnością komunikacyjną), ale przede wszystkim poszukiwane produkty medyczne. 

Przykładowo, jeśli w Polsce czas oczekiwania na operację zaćmy jest długi, a do tego jest ona stosunkowo wysoko wyceniona przez NFZ, to ten produkt jest poszukiwany poza granicami kraju. Tak więc to polski system opieki zdrowotnej powoduje, iż dany produkt jest chętnie kupowany poza granicami kraju. Przykład ten dotyczy turystyki medycznej wyjazdowej, ale analogię znajdujemy w turystyce przyjazdowej, co będzie tematem kolejnego rozdziału. Tak więc analiza turystyki medycznej musi odbywać się w kontekście potrzeb konkretnych rynków, dlatego też zdecydowano się na przyjęcie założenia o „Produktach” i „Rynkach”. Kolejną cechą turystyki medycznej jest fakt, iż w podjęciu decyzji o leczeniu w odległym miejscu szczególnego znaczenia nabiera element związany z dostępnością
komunikacyjną. Wprawdzie jest on istotny przy większości form turystyki, niemniej jednak z uwagi na to, iż szybkość, komfort i koszt dotarcia ma tutaj swój specyficzny wymiar z uwagi na związki ze zdrowiem i sens udawania się poza granice w celu skorzystania z tańszych świadczeń, postanowiono włączyć do koncepcji element określany tu jako „Region”. Wynika to z faktu, że lokalizacja kliniki ma w przypadku turystyki medycznej szczególnie istotne znaczenie”.

(fragment z opracowania Analiza podaży turystyki zdrowotnej w Polsce, więcej tutaj https://ibirtm.pl/analiza-podazy-turystyki-zdrowotnej-w-polsce/ , tam także znajduje się link do tekstu źródłowego w zasobach POTu)

Praktycznym zastosowaniem tej idei jest Przewodnik Turystki Medycznej, który właśnie ukazał się na rynku pod patronatem Instytutu. Ujęte w nim placówki oferują usługi poszukiwane na rynkach, na których były promowane: ukraińskim, szwedzkimi i angielskim, a lokalizacja klinik umożliwia komfortowe do nich dotarcie pacjentom z tych regionów.

Bardzo nas cieszy, że tym przedsięwzięciem pod naszym patronatem pokazaliśmy, iż placówki medyczne są gotowe do współpracy w zakresie wspólnej promocji. Planujemy kolejny projekt uwzględniający specyfikę rynku niemieckiego.  

W tegorocznej edycji udział wzięło 8 podmiotów prywatnych. Więcej o projekcie oraz o ich ofercie można poczytać na specjalnej stronie Fundacji Proturmed: https://proturmed.pl/polska-oferta-turystyki-medycznej/

Lista podmiotów zebranych w Przewodniku

 • Prywatna Klinika Położniczo-Ginekologiczna Tomaszewski z Białegostoku
 • Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki Trivita z Porąbki
 • Szpital Medicover z Warszawy
 • Carolina Medical Center z Warszawy
 • Centrum Radioterapii Amethyst z Krakowa
 • Szpital św. Rafała Grupy Scanmed z Krakowa
 • Centrum Laserowego Leczenia Żylaków i Chorób Proktologicznych z Wrocławia
 • Okulus Plus Centrum Okulistyki i Optometrii z Bielsko-Białej
 

 Na stronie poświęconej każdej placówce można znaleźć następujące informacje:

 • trzy główne specjalizacje medyczne placówki,
 • adres placówki i dane kontaktowe do osób zajmujących się obsługą pacjentów,
 • mocne strony placówki,
 • informacje o lokalizacji placówki,
 • ogólne informacje o ofercie oraz ciekawostki o placówce,
 • informacje o udogodnieniach dla pacjentów zagranicznych,
 • kompetencje językowe personelu.
 

Może Cię zainteresować

Aktualności

Patronat – Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023

Już 19 października rozpocznie się 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023, nad którym sprawujemy patronat honorowy. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem „Współpraca na